تبلیغات
وبلاگ سید محمد حسین شرافت مولا JHHDLAT - نظامی گنجوی و مدح پیامبر اکرم(ص)

بنام خدا

روزنامه خبر جنوب _ پنجشنبه 18دی 1393 _ شماره ی 1062 نگاه پنجشنبه

مقدمه :

حکیم جمال الدین الیاس نظامی گنجوی از مثنوی سرایان کم نظیر ادب فارسی است که شش مثنوی جاودانه و عاشقانه را برای ادب فارسی برای  دوران ها به یادگار گذاشته است . این شاعر گرانسنک و استاد کم نظیر در نعت پیامبر اکرم (ص) چندین مثنوی سروده است . در ذیل به بررسی اشعار نبوی شاعر و حکیم گرانسنگ گنجه می پردازیم

متن:

حکیم نظامی گنجوی از آفرینش می گوید و دولت و اقبال و کمال را از آن وجود نورانی پیامبر اسلام (ص) دانسته است :

حلقه حی را کالف اقلیم داد
طوق ز دال و کمر از میم داد
لاجرم او یافت از آن میم و دال
دایرۀ دولت و خط کمال

نظامی گنجوی پیامبر اسلام را کامل ترین و ختم انبیا می سراید :

کنت نبیا چو علم پیش برد
ختم نبوت به محمد سپرد

نظامی گنجوی نیز همچون حافظ شیرازی که سروده است :

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد

ضمن اشاره کردن به بی سواد بودن نبی مکرم اسلام و مسلمین ایشان را اسرار گوی بزرگ بشریت می خواند که جامع علوم و معارف بوده است و" راز های نبوت و اسرار هستی " را در سینه ی خویش جا داده است :

امی گویا به زبان فصیح
از الف آدم و میم مسیح

حکیم گنجه به فروتنی پیامبر اسلام (ص) و بی اعتنایی حضرت پیامبر (ص) به امور دنیوی اشاره کرده است و ایشان را نماد " عصمت الهی " سروده است :

کبر جهان گرچه بسر بر نکرد
سر به جهان هم به جهان در نکرد
عصمتیان در حرمش پردگی
عصمت از او یافته پروردگی

معنویت پیامبر اکرم(ص) کیمیا و اکسیر وجودی تمام بشریت  و جمال حضرت محمد (ص) سرمه و زینت بخش چشم تمام زیبارویان است

به معنی کیمیای خاک آدم
به صورت توتیای چشم عالم
نماد سبزینگی معنوی جز برای وجود پیامبر اسلام حضرت احمد (ص)
نخواهد بود :

فلک را داده سروش سبزپوشی
عمامش باد را عنبر فروشی

پیامبر اسلام (ص) در هدایت مسلمین آنچنان هادی و مهدی گشته است که عالم خاک در نظر مردم بی مقدار و زشت همچون دیو گشته است و از هدایت رسول الله مسلمین به اوج  هدایت دست یافته اند

زچاهی برده مهدی را به انجم
ز خاکی کرده دیوی را به مردم

حکیم نظامی گنجوی در ابیات ذیل به مشقّت های راه نبوت اشاره کرده است که گاهی حضرت احمد (ص)
ساعات بسیاری را در غار به عبادت پروردگار اقدس می پرداخته است و گاهی در میدان جهاد جان فدایی کرده است :

به رنج و راحتش در کوه و غاری
حرم ماری و محرم سوسماری
گهی دندان به دست سنگ داده
گهی لب بر سر سنگی نهاده

مدح نظامی گنجوی از رسول الله (ص) مدحی عاشقانه است که خدمت و شوق داشتن به وجود مقدس حضرت محمد امین خواهد بود و نظامی گنجوی را به مرتبه ی غاشیه داری آن وجود نورانی و جمیل خواهد رسید  :

چون تک ابلق بتمامی رسید
غاشیه داری به نظامی رسید

در پایان شاعر بزرگ شعر نبوی با حضرت پیامبر و پروردگار اعظم نیایش کرده است :

به خدمت کرده ام بسیار تقصیر
چه تدبیر ای نبی الله چه تدبیر
کنم درخواستی زان روضه پاک
که یک خواهش کنی در کار این خاک


نتیجه :

حکیم جمال الدین الیاس نظامی گنجوی چندین مثنوی نبوی سروده است که در آن میان مثنوی با بیت آغازین :  " تخته اول که الف نقش بست       بر در محجوبه احمد نشست " مخاطب شاهد یک شعر ماندگار نبوی می گردد . واژگان در قالب مثنوی و در سبک عراقی  با هنرمندی و زیبایی در کنار یکدیگر چیده شده است و این چینش واژه سبک خاصی از شعر نظامی در قالب مثنوی را به وجود آورده است . فرم مثنوی ها نیز منظم و دارای زیبایی اختصاصی به شاعر بزرگ گنجه را دارا است . موسیقی مثنوی ها دارای ابیات با وزن کوتاه است و عاشقانه و روان  در تناسب کامل با سبک عراقی گشته است .
مثنوی های نبوی این شاعر بزرگ داری حکمت اسلامی نیز بوده است . معانی با شیرینی بیان نظامی گنجوی آمیخته است و سرشار از عشق گشته است .  در مثنوی های نبوی  از آرایه ی تشبیه به وفور استفاده گشته است . مثنوی های نبوی به طور معمول حداقل 30 بیت  را دارا بوده است و شاعر بزرگ گنجه را در ردیف شاعران بزرگ نبوی قرار داده است

منبع : کلیات نظامی گنجوی _ انتشارات نگاه _ 1388 _ تصحیح : وحید دستگردی

محمد حسین نورانی شیرازی ( نصرتی )طبقه بندی: مقاله ادبی،
برچسب ها: شعر، نظامی گنجوی، پیامبر، حضرت محمد،

تاریخ : جمعه 10 اردیبهشت 1395 | 06:34 ب.ظ | نویسنده : مدیر وبلاگ | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.